Hantverkare, Barnpassning & Städning – Priser

 

Hantverkare

Priset för för en snickare eller målare är 199 kr/timme efter ROT-avdraget. Vi debiterar min 8 tim/tillfälle.Betalning faktureras efter att uppdraget är slutfört.

Barnpassning

De nya priserna från 1:a augusti 2015 är en följd av de höjda arbetsgivaravgifterna för unga.

Priset för barnvakt (barnflicka som är 17 -19 år) är 168 kr/timme efter RUT-avdraget.
Priset för barnvakt (barnflicka som är 20 år och uppåt) är183 kr/tim efter RUT-avdraget.
Anlitar du barnvakt 60 tim/mån eller mer får du 10% rabatt,
Vid anställning av befintlig barnvakt är priset från 149 kr/timme efter RUT-avdraget.
Vi debiterar min 2,5 tim/tillfälle.
Mellan kl 20.00-07.00 (sen kväll/natt) tillkommer 20 kr/tim efter Rut-avdrag.
Betalning faktureras månadsvis.

Städning

De nya priserna från 1:a oktober 2015 är en följd av de höjda arbetsgivaravgifterna för unga.

Priset för städning är 185 kr/timme efter RUT-avdraget.
Priset gäller i Uppsala, vid resor tillkommer 30 kr/mil.

Betalning faktureras månadsvis.

Trädgårdsarbete

De nya priserna från 1:a oktober 2015 är en följd av de höjda arbetsgivaravgifterna för unga.

Priset för trädgårdsarbete är 169 kr/timme efter RUT-avdraget.
Priset gäller i Uppsala, vid resor tillkommer 30 kr/mil.

Betalning faktureras efter att uppdraget är slutfört.

 

Förslag på förändringar för ROT o RUT-avdrag

Sänkt tak. Maxbeloppet du kan få som skattereduktion för ruttjänster sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor för den som ännu inte fyllt 65 år. Det gäller från 1 januari 2016. Observera att alla som är 65 år och äldre fortfarande kan göra avdrag upp till ett tak på 50 000 kr.

Matlagning och bartender. Matlagning och bartendertjänster slopas som rutavdrag 1 januari 2016.

Poolstädning. Mer “lyxig” städning av typen poolstädning inomhus slopas från 1 januari 2016. Städningen skall vara av enkel och vardaglig karaktär, eller så ska det handla om flyttstädning.

Läxrut. 1 augusti 2015 slopades skattereduktionen för hjälp med läxor och annat skolarbete. Barnpassning ska inte mer än i ”ringa omfattning” bestå av läxhjälp.

Sänkt subventionsgrad. Från och med 1 januari 2016 får den som köper rottjänster dra av 30 procent istället för 50. Ett hushåll som renoverar sin bostad och där arbetskostnaden för det uppgår till 50 000 kronor får göra 10 000 kronor mindre i avdrag till följd av de nya reglerna.